Tarieven & Vergoeding

Tarieven per 01-09-2021 


Eerste consult
Intakegesprek 75-90 minuten                                                                                   €    145.00
incl. voorbereiding medisch dossier/vragenlijst

Uitwerking behandelplan, suppletie advies, interpretatie lab
incl. toelichting per mail of telefoon                                                                          €      50.00


Eerste consult kinderen t/m 12 jaar
Intakegesprek   (60-75 min)     
incl. voorbereiding medisch dossier/vragenlijst                                                        €    115.00  

Uitwerking behandelplan, suppletieadvies incl. toelichting per mail of telefoon 
(indien van toepassing)                                                                                            €      35.00


Vervolgconsult 45 min*                                                                                              €     81.00  


Vervolgconsult 60 minuten                                                                                        €   108.00 


Telefonisch consult per 5 min**                                                                                 €       8.00


E-consult per 5 min                                                                                                   €       8.00


Herhaalrecept, dieetbevestiging belastingdienst                                                     €      15.00 


Pervital druppels (per flesje à 30 ml)                                                                        €       5.00


* In geval van vervolgconsulten wordt de daadwerkelijk bestede tijd van het consult in rekening gebracht. 
** In het geval van telefonische consulten en E-consulten wordt de bestede tijd die nodig was voor het beantwoorden van de vragen in rekening gebracht. 
*** Prijswijzigingen voor behouden
                                                              
Voor informatie over de verwachte behandelduur per behandeling zie kopje 'Werkwijze'

Eenmaal per maand ontvangt u een gespecificeerde factuur per email die binnen 14 dagen moet worden voldaan. Na betaling kunt u uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. 

De meeste verzekeraars erkennen de beroepsvereniging Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Vergoeding vindt echter alleen plaats vanuit een aanvullend pakket en is afhankelijk van prestatiecodes. Facturen van Het Veld worden gedeclareerd onder prestatiecode 24005: algemene natuurgeneeskunde. Sommige verzekeraars vergoeden het totale consult, sommige vergoeden slechts een gedeelte. Enkele verzekeraars waaronder CZ vergoeden per 01-01-2019 helaas niets meer. Per 2021 vergoeden ook Zilveren Kruis, Pro Life en De Friesland helaas niets meer. Check voor de de duidelijkheid hieromtrent uw polisvoorwaarden met name met betrekking tot de genoemde prestatiecode. Voor kosten vergoed uit uw aanvullende verzekering wordt uw eigen risico à €385 niet aangesproken. 

Kijk voor de vergoeding voor 2021 op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde
Toevoeging bij de voorwaarden: 
VGZ groep: Het Veld staat vermeld in het zorgverlenersoverzicht Vergelijk & Kies

Afspraken dienen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd anders worden de consultkosten in rekening gebracht.
Voor de betalingsvoorwaarden van de AVIG klik hier: Betalingsvoorwaarden. 

Lidnummer AVIG: 1083
AGB-code praktijk: 84056055
AGB-code zorgverlener: 84028646
BIG-registratienummer: 29908818101 

iStock_000025161716XSmall.jpg
AVIG Logo transparant 1Artsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl