Tarieven & Vergoeding

Tarieven per 01-01-2023*
 

Telefonisch kennismakingsgesprek max. 15 min                                                            Gratis

Bij langdurig bestaande chronische klachten is het doen van een uitgebreide intake vaak het meest zinnig. Tijdens anderhalf uur zetten we samen onderliggende oorzaken en oplossingen op een rij. Met de besproken adviezen kun je vervolgens vooruit. Meestal wordt na 2 maanden een vervolgconsult gepland. Tussendoor is er zo nodig telefonisch of mailcontact.
Als klachten niet uitgebreid zijn maar wel aandacht behoeven kan een kortere intake soms volstaan.


Eerste consult > 18 jaar
Intake gesprek ca. 90 minuten                                                                                    €   165.00 
Incl voorbereiding medischdossier / vragenlijst 

Uitwerking behandelplan, interpretatie lab, suppletieadvies                             
incl. toelichting per mail of telefoon (+/- 30 min)                                                         €      55.00


Eerste consult (Kinderen 13-18 jaar)  
Intakegesprek 75-90 minuten                                                                                       €  145.00
incl. voorbereiding medisch dossier/vragenlijst

Uitwerking behandelplan, interpretatie lab, suppletie advies
incl. toelichting per mail of telefoon(+/- 30 min)                                                            €    45.00


Eerste consult kinderen t/m 12 jaar
Intakegesprek   (60-75 min)                                                                                         €   120.00
incl. voorbereiding medisch dossier/vragenlijst                                                        

Uitwerking behandelplan, suppletieadvies incl. toelichting per mail of telefoon 
(indien van toepassing)                                                                                                €     35.00


Vervolgconsult 30 min**                                                                                               €     63,00


Vervolgconsult 45 min**       (inclusief +/- 15 min voorbereiding/uitwerking)                €    94,50


Vervolgconsult 60 min**       (inclusief +/- 15 min voorbereiding/uitwerking)               €  126,00 


Telefonisch consult /E-consult per 5 min***                                                                  €      9.00


E-consult per 5 min***                                                                                                  €      9.00


Dieetbevestiging belastingdienst                                                                                  €   20.00 


Pervital druppels (per flesje à 30 ml)                                                                            €     5.50


* Prijswijzigingen voor behouden
** In geval van vervolgconsulten wordt de daadwerkelijk bestede tijd van het consult in rekening gebracht per tijdseenheid van 5 minuten. Een vervolgconsult vergt gemiddeld 15 minuten voorbereiding en uitwerking. 
*** In het geval van telefonische consulten en E-consulten wordt de bestede tijd die nodig was voor het beantwoorden van de vragen in rekening gebracht. 
                                                              
Voor informatie over de verwachte behandelduur per behandeling zie kopje 'Werkwijze'

Eenmaal per maand ontvangt u een gespecificeerde factuur per email die binnen 14 dagen moet worden voldaan. Na betaling kunt u uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Vergoeding 2023
De meeste verzekeraars erkennen de beroepsvereniging Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Vergoeding vindt echter alleen plaats vanuit een aanvullend pakket en is afhankelijk van prestatiecodes. Over het algemeen wordt een gedeelte van het consult vergoed met een maximum bedrag per dag van gemiddeld 40 à 50 euro per consultdatum. 
Voor kosten vergoed uit uw aanvullende verzekering wordt uw verplichte eigen risico à €385 niet aangesproken. 
Facturen van Het Veld worden gedeclareerd onder prestatiecode
24005: leefstijlgeneeskunde & algemene natuurgeneeskunde. 

CZ, Interpolis, Avero, FBTO, Nationale Nederlanden, Anderzorg en DITZO vergoeden helaas niets meer. Verzekeraars De Friesland, ZIlveren Kruis en Pro Life vergoeden per 01-01-2022 prestatiecode 24005 niet meer. Indien u bij een van deze verzekeraars verzekerd bent is het belangrijk dit tijdens het consult aan te geven. Er kan dan namelijk onder de declaratiecode 24011 worden gedeclareerd waardoor zorg afhankelijk van uw pakket mogelijk wel deels vergoed wordt. Facturen zullen niet achteraf nog worden aangepast. 

Kijk voor een overzicht van de vergoeding per verzekeraar op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde
Toevoeging bij de voorwaarden: 
VGZ groep: Het Veld staat vermeld in het zorgverlenersoverzicht Vergelijk & Kies

Wie_hoort_bij_wie-2023.PNG

Wie_hoort_bij_wie_2023_2.PNG


Veel zorgverzekeraars zijn met elkaar verbonden. Als consument is dit vaak lastig te achterhalen. Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Groen hart = vergoeding is mogelijk (afhankelijk van aanvullend pakket). Rode kruis = geen vergoeding mogelijk..
Aan dit overzicht opgesteld door de beroepsvereniging AVIG kunnen geen rechten worden ontleend. De AVIG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Afspraken dienen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd anders worden de consultkosten in rekening gebracht.

Voor de betalingsvoorwaarden van de AVIG klik hier: Betalingsvoorwaarden. 

Lidnummer AVIG: 1083
AGB-code praktijk: 84056055
AGB-code zorgverlener: 84028646
BIG-registratienummer: 29908818101 

iStock_000003669157XSmall.jpg
AVIG Logo transparant 1Artsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl