Werkwijze

Een afspraak en dan...


Na het maken van een afspraak krijgt u per mail een afspraakbevestiging toegestuurd.
Deze mail bevat een link naar een korte vragenlijst ter inventarisatie van uw klachten. 
Deze lijst kan bij vervolgconsulten (met minimaal 6 weken tussentijd) opnieuw worden ingevuld zodat we zicht krijgen op het effect van de behandeling. 
Voor de 1e afspraak ontvangt u tevens een 2e mail met link naar een uitgebreidere vragenlijst ter inventarisatie van uw medische voorgeschiedenis, klachten van de verschillende orgaansystemen, medicatiegebruik e.d.  In verband met voorbereiding van uw consult is het verzoek deze uiterlijk 48 uur voor uw afspraak in te vullen.  

Tijdens het eerste consult (ca. 75-90 min) nemen we samen uw gezondheid onder de loep om te analyseren waardoor deze klachten kunnen zijn veroorzaakt. Zo nodig vindt lichamelijk onderzoek plaats en wordt eventueel aanvullend onderzoek ingezet. 
Denk hierbij aan bloed en/of ontlastingsonderzoek zoals een microbioom analyse via het Microbioom Center. https://microbiome-center.nl/voor-clienten/

Hieruit vloeien mogelijke oplossingen voort welke we samen op een rijtje zetten. 
U krijgt u een individueel voedings- en leefstijladvies en meestal worden (natuurlijke) geneesmiddelen en voedingssupplementen voorgeschreven. Ook wordt bekeken of naast de voorgestelde behandeling aanvullende therapie elders zinvol is. Zo ja, ontvangt u hiervoor een concreet advies.

U kunt hier vervolgens zelf mee aan de slag. Meestal vindt elke +/- 2 maanden een vervolgafspraak plaats om te kijken welke klachten reeds zijn verminderd en welke nog aandacht behoeven. Hoe snel klachten verminderen hangt natuurlijk geheel af van de ernst van de klachten en ziekten bij aanvang. De meeste mensen boeken binnen 2 maanden al duidelijk vooruitgang. Bij vervolgconsulten wordt bijgestuurd, suppletieadvies aangepast en gekeken welke stappen verder nodig zijn om weer gezond(er) te worden.

Indien van toepassing wordt ook bekeken in hoeverre medicatie veilig kan worden afgebouwd of omgezet naar een ander middel in het geval van bijwerkingen. Dit laatste gebeurt zo veel mogelijk in overleg met uw huisarts of behandelend specialist.


iStock_000022847183XSmall.jpgArtsenpraktijk voor Duurzame Gezondheid
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
T. 06 45394118

E: info@praktijkhetveld.nl